Grantové programy

1. Opravy kulturních památek a drobné lidové architektury

Program je vyhlášen na podporu projektů zabývajících se opravami a údržbou kulturních památek místního významu a drobné lidové architektury.

2. Podpora amatérských souborů, orchestrů a skupin

Program je vyhlášen na podporu činnosti a materiálního zabezpečení neprofesionálních, tj. honorář nepobírajících souborů, orchestrů a skupin působících v regionu.

3. Kulturní využití volného času mládeže

Program je vyhlášen na podporu projektů zabývajících se naplňování volnočasových aktivit mládeže v oblasti kultury a životního prostředí.

4. Podpora přeshraniční spolupráce

Program je vyhlášen na podporu projektů zaměřených na prohlubování vzájemné spolupráce všech věkových skupin obyvatel v rámci navázaných družebních partnerských vztahů města Letovice v oblasti kultury a životního prostředí.

5. Zeleň v obci

Program je vyhlášen na podporu projektů podporujících zlepšování vzhledu obcí v regionu výsadbou stromů, keřů nebo zakládáním plach veřejné zeleně, parkových ploch a jejich obnovu a rozvoj.

6. Publikační činnost

Program je vyhlášen na podporu projektů v oblasti vydávání publikací, kalendářů a propagačních materiálu v souvislosti s historií nebo současností města Letovice a obcí regionu.

7. Podpora kulturních akcí a společenských akcí

Program je vyhlášen na podporu projektů v oblasti pořádání výstav a spolkové činnosti.