Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí

Základním posláním nadace je podpora kulturně osvětové a výchovně vzdělávací činnosti a veřejně prospěšných aktivit v oblasti rozvoje kultury a životního prostředí ve prospěch Města Letovice a obcí Mikroregionu Letovicko.

Nadace poskytuje nadační příspěvky formou veřejně vyhlášených otevřených grantových programů:

  • vyhlášení probíhá zpravidla dvakrát ročně v dopředu zveřejněných termínech
  • vyhlášení je zveřejněno ve Zpravodaji města Letovice, na oficiálních internetových stránkách nadace
  • správní rada nadace reaguje v odůvodněných případech i mimo takto stanovené termíny ( v souladu se statutem nadace)

O příspěvek mohou žádat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové a rozpočtové organizace, účelová zařízení církví a veřejnoprávní instituce a obce Mikroregionu Letovicko. O nadační příspěvek nemohou žádat politické strany a politická hnutí.